Previous Page  10 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 104 Next Page
Page Background

ChUyỆn

ThÁng 7

NHÀ MÁT

Tư vấn Tiêu & dùng | tháng 7, 2017

8

Đa phần người ta gọi anh là nhạc sỹ. Cũng có người (dựa vào số lượng

tác phẩm anh đã xuất bản) mà gọi anh là nhà thơ, nhà văn. Trên danh

thiếp của anh thì lại ghi một chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty CP

xây dựng hạ tầng Việt – Pháp. Băn khoăn mãi, cuối cùng tôi quyết định

trò chuyện cùng anh với tư cách một kiến trúc sư – người đang góp

phần kiến tạo những công trình kiến trúc với phong cách mới, đồng thời

là người đàn ông đang miệt mài xây dựng hạnh phúc gia đình.

Thực hiện

Phương Thảo

KTS . , Nhạc Sỹ NguyễN V ĩ Nh T i ếN

Lấy vợ hiền hòa,

Làm nhà hướng nam